חזון

 

עמותת חממה הינה עמותה ששמה לה למטרה לממש את הפוטנציאל הגלום בכל ילד, תוך העצמתו האישית ומתוך תפיסה קהילתית חברתית הפועלת לחיזוק והעשרת הקהילה. מימוש הפוטנציאל של הפרט ושל הקהילה הוא הקו המוביל את העמותה והוא הסמן בדרך להשגת היעדים אותם הציבה לעצמה.המודל על פיו עובדת עמותת חממה והמשמש כנקודת מוצא לפעילותה, רואה את הילד כשלם וזכאי למתן מענה לכל צרכיו. ראייה זו ומתן מענה נכון ושלם לצרכיו ההתפתחותיים, יאפשרו לו לממש את הפוטנציאל האישי הטמון בו.

 

אנחנו שואפים:

—לשמש ערך מוסף  למשאבים שהתלמידים מקבלים במסגרת המערכת החינוך הפורמאלית. העמותה אינה פועלת על מנת להוות חלופה לתכנית, לסביבה ולמתווה החינוכי של מערכת החינוך ובתי הספר, אלא להשלים ולחבור אל המערכת על מנת לספק לתלמידים ערכים מוספים שנבצר מהם לקבל במסגרת הבית ספרית .

הרחבת השרות והמענים החינוכיים המקצועיים והאיכותיים הניתנים לתלמידים.

—צמצום פערים לימודיים / חברתיים הנובעים לעיתים משינויים דמוגרפיים (יישובים וערים שקולטות עולים חדשים)

מתן מענה חינוכי-למידתי–העצמתי מסובסד בחלקו, נוסף על מגוון המענים הניתנים ע"י הרשויות המקומיות והעירייה.

—מתן אפשרות למשפחות מכל השכבות הסוציו-אקונומיות לתת את המענה וסיוע החינוכי הנוסף הנדרש לילד בעלויות לא מכבידות.